overflowhidden’s avataroverflowhidden’s Twitter Archive—№ 596

  1. RT therealkimblim: Kære planetariet — Vil I ikke nok få denne film på programmet i en fart: youtube.com/watch?v=S-tX7KrqOZY ? #greatwhite RT for …
    OpenGraph image for youtube.com/watch?v=S-tX7KrqOZY